KLIMAX!

De leerkracht secundair onderwijs staat voor de uitdaging om thema´s, die zowel in de leerplannen als in de VOETen aan bod komen (zoals duurzame ontwikkeling en milieu), te integreren in concreet uitgewerkte lesopdrachten. Om deze vaardigheid verder te ontwikkelen, werken de studenten een workshop uit binnen het project KLIMAX rond het thema duurzame ontwikkeling voor leerlingen van eerste en tweede graad.

KLIMAX! verwijst naar klimaat en maximaal, waarbij het klimaat als verklikker wordt beschouwd voor onze niet-duurzame levensstijl en maximaal verwijst naar de draagwijdte waarmee we het ecosysteem beïnvloeden.

Dit project biedt de studenten een platform om thematisch te werken rond tal van doelstellingen in het kader van duurzame ontwikkeling en te experimenteren met activerende werkvormen.