Eureka! Ik onderneem

De bundel Eureka! Ik onderneem gaat over ondernemen in de brede zin van het woord.

Het lessenpakket is uitgewerkt voor de leerlingen uit de derde graad, eerste en tweede leerjaar bso (alle studierichtingen). Mits een aantal aanpassingen kan de bundel ook gebruikt worden in een derde graad, derde leerjaar.