SAMEN vredeszuilen planten

Hieronder vindt u een didactische bundel die werd gemaakt door de studenten plastische opvoeding/project kunstvakken (PO/PKV) in het kader van 25 jaar Kinderrechtenverdrag. De bundel werd gebruikt door 11 lagere scholen van verschillende netten te Gent. 430 leerlingen van de derde graad lager onderwijs onderzochten op thematische wijze de kinderrechten binnen een wereldzone. We kunnen grosso modo de wereld opdelen in 8 cultuurgebieden, waarbij religie, taal, cultuur (kunst, kledij, eetgewoonten ...) per gebied eerder gelijkaardig zijn. De kinderen bouwden en beschilderden per twee een vredeszuil met kartonnen dozen.

De thematische, creatief uitgebouwde zuilen van de verschillende klassen werden tentoongesteld onder de Gentse stadshal op 20 november 2014. De Schepen van Onderwijs en de Schepen van Cultuur spraken de kinderen toe nadat ze twee kinderrechtenliederen zongen samen met het koor van de lerarenopleiding (studenten MO).  Deze liederen werden aangeleerd in de klas door de studenten MO. Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Vredeshuis en Jeugddienst Stad Gent.

Download de bundel: klik hier (63 MB)

Contactpersonen