Chamilo ondersteuning voor studenten van de faculteit Mens en Welzijn @ HoGent

Beste student

Hier vind je de nodige ondersteuning in verband met Chamilo, de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Hogeschool Gent. Deze pagina is beschikbaar buiten Chamilo zodat iedereen toegang heeft tot alle informatie. Ook zij die (tijdelijk) geen toegang hebben tot het platform kunnen hier terecht voor ondersteuning.

Instructievideo's

In- en uitloggen

Mijn dashboard/homepagina

Homepagina personaliseren

Mijn curriculum

Mijn cursussen

Mijn lessenrooster

Mijn repository: concept

Mijn agenda

Veelgestelde vragen (FAQ)

Klik op een vraag voor meer informatie.

 1. Je kan ten vroegste de eerste werkdag na je inschrijving toegang hebben tot de HoGent e mail en Chamilo;
 2. controleer of je de kleine letter l niet verwart met het cijfer 1. Of de kleine letter o, of hoofdletter O met het cijfer 0. Let op: paswoorden zijn ook hoofdlettergevoelig (a is niet hetzelfde als A);
 3. ga na of je zowel bij Chamilo en bij de e-mailtoepassing inlogproblemen hebt;
 4. als het probleem blijft duren, ga je met je loginbrief naar de ELO-coördinator.
 1. Het gebeurt dat bij het begin van het academiejaar studenten toegang krijgen tot vakken die ze niet gekozen hebben. Dat is een administratief gegeven dat zichzelf meestal oplost na een drietal weken wanneer alle individuele curricula ingegeven zijn;
 2. als het probleem blijft duren, kan je aankloppen bij het servicepunt studentenaangelegenheden om te controleren of je curriculum in orde is;
 3. indien dat het geval is en je toch te veel cursussen ziet kan je de ELO-coördinator contacteren.
 1. Vraag eerst aan de betrokken lector of deze zijn Chamilocursus gebruikt en zo ja of deze voor dit academiejaar reeds geactiveerd is. Dit kan je ook zelf nagaan via Chamilo onder het menu Onderwijs > Curriculum;
 2. controleer met een student die hetzelfde volgt als jij of deze wel aan die cursus kan;
 3. in geval je een individueel aangepast traject volgt, kan het enkele dagen duren vooraleer je individueel curriculum doorgeseind raakt tot in Chamilo;
 4. na een drietal weken na je inschrijving kan je terecht op het servicepunt studentenaangelegenheden om na te gaan of er geen foutje geslopen is bij het doorgeven van je curriculum;
 5. als het een Algemene Chamilocursus betreft (= Chamilocursussen die zich bevinden op het tabblad 'Algemene Cursussen' onder 'Onderwijs' > 'Cursussen') dan moet je je richten tot de cursusbeheerder om toegevoegd te worden (de naam v.d. cursusbeheerder vind je bij iedere cursus, onder de naam van de Chamilocursus. Indien jij de cursus nog niet ziet, kan je de naam achterhalen via een medestudent die de cursus wel al ziet.);
 6. blijft het probleem: ga dan naar het servicepunt studentenaangelegenheden.

Deze FAQ-lijst wordt nog verder uitgewerkt in de toekomst.
FAQ = Frequently Asked Questions

ELO-coördinator

Kevin Van Eenoo

Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent

Permanentie voorzien in lokaal GLEDE.1.005
op de volgende tijdstippen:

 • op dinsdag, telkens van 9 tot 12 uur;
 • op donderdag, telkens van 10.30 tot 13.30 uur.

Bekijk de kalender voor de actuele beschikbaarheid! Bij voorkeur op afspraak.

E-mail: kevin.vaneenoo[at]hogent.be
Tel.: 09 243 30 61